Plusbibliotheek Flevoland

In de provincie Flevoland realiseert de nieuwe bibliotheek een Wetenschappelijke Steun Functie (WSF). Dit is een openbare bibliotheekvoorziening op HBO / wetenschappelijk niveau.

Accentgebieden: 
New Towns en Watermanagement

WSF Flevoland heeft twee accentgebieden voor zijn collectie en dienstverlening:  'New Towns' en 'Watermanagement'. De collectie moet een nationale uitstraling krijgen.
 
De accentgebieden 'New Towns' en 'Watermanagement' zijn in Flevoland goed op hun plaats, gezien de ligging en het ontstaan. Het streven naar een bibliotheekvoorziening op WSF niveau sluit ook aan bij de pogingen om meer Hoger Onderwijs naar Flevoland te halen en bij de komst van een internationaal onderzoeksinstituut op het gebied van 'New Towns' (INTI).

Onderwijs

Los van de genoemde accentgebieden beschikt de nieuwe bibliotheek over een collectie 'Onderwijs' op WSF niveau. De aanwezigheid van een PABO in Almere past bij het aanbieden van een collectie over dit onderwerp.

Ontsluiten & koppelen: 
collecties culturele instellingen

WSF Flevoland maakt de waardevolle culturele erfgoed collecties van lokale en regionale culturele instellingen toegankelijk voor een breed publiek. Inmiddels zijn de collecties van Nieuw Land Erfgoedcentrum en museum De Paviljoens  te raadplegen via 'De Catalogus' van Flevolandse bibliotheken. Op termijn zullen onder meer het stadsarchief van de gemeente Almere, de collecties van het Museum van Urk, Casla en De Verbeelding volgen.

Voor de eigen site van WSF Flevoland klik hier.
Voor informatie over WSF klik hier.