Websites Europese Unie

De nieuwe bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naar toe wordt verwezen.

De Europese Unie

Portaalsite van de Europese Unie: Nederlandse informatie van de Europese Unie.
Officiele website van de EU: hier is erg veel informatie te vinden.
De EU in het kort
Europese grondwet: volledige en actuele tekst van de Europese Grondwet.
Geschiedenis van de EU
Europa ABC: beknopt overzicht op trefwoorden.
Feiten over de EU: publicaties van het Europees Parlement.
Brochures en folders van de EU
Uw stem in Europa: Hier kunt u meedoen aan raadplegingen en discussies
Europese Beweging Nederland (EBN): platform voor het debat over Europese integratie.
De Europese Conventie: platform voor het debat over de toekomst van de EU.
Bookshop: alle EU publicaties
Werken bij de EU

Europese instellingen

Vertegenwoordiging van de Europese comissie in Nederland
Wie doet wat in Europa? Klik op 'Wie is Wie?' in het menu.
Het Europees parlement
De Europese commissie
Raad van de Europese Unie
De Europese ombudsman
Europol: de Europese politie.
De Raad van Europa
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
ECC: Europees Consumenten Centrum
Huis van Europa

Europese wetgeving

EUR-Lex: samenvattingen van de EU-wetgeving.
Asser Institute: wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Europese wetgeving.

Praktische informatie

Uw Europa: praktische informatie over uw rechten en kansen in de EU en haar interne markt.
Europe Direct: voor al uw vragen over de Europese Unie.

Europa voor jongeren

Go Europe: uitgebreid overzicht van websites over Europa.
Europa GO!: Kids Corner.
Europese Jongeren Site: officiële jongerensite van de EU.
Youth in Action: met o.a. informatie over subsidies voor jongerenactiviteiten.
Ploteus: website over leermogelijkheden in Europa.
Europass: internationale studie, stage of baan

Europa voor leerkrachten

Prodemos: lesmateriaal over de Europese Unie
European Schoolnet: educatieve portaalsite.
Eurydice: informatie over o.a. buitenlandse studies en onderwijssystemen.
Nuffic: organisatie voor internationale samenwerking voor hoger onderwijs.

Europa voor bedrijven

TTIP: handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.
Investeringsplan voor Europa
MKB: brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf - praktische informatie.
Euro info centrum: ondersteuning op het gebied van europese regelgeving.
Market Access Database: o.a. handelstarieven en -statistieken.
De Europese Investeringsbank
Bedrijfsleven: praktische gids voor zakendoen in Europa.

Europa voor boeren

Europees landbouwbeleid: site van de Europese Commissie.
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie

Europa en het milieu

De EU en Milieuzaken
Het Europees Ecolabel

Verdrag van Lissabon

Het verdrag van Lissabon - teksten en uitleg (officiële EU-site).