► De euro: twintig jaar na het verdrag van Maastricht / Roel JanssenBespiegelingen van zes Nederlandse en Belgische hoofdrolspelers over de totstandkoming van de euro en wat er daarna met de euro gebeurde.

De auteur geeft na een inleiding over de totstandkoming van de euro, de tegenspoed en de zwakheden, in zes hoofdstukken de visie weer van zes Nederlandse en Belgische hoofdrolspelers uit 1999: Lubbers, Kok, Maas (Ministerie van Financiën), Szasz (DNB), Van den Broek en Martens (B). Een persoonlijke terugblik op de besluitvorming van destijds, de conflicten en belangen in Europa, de ingebouwde gebreken, het gebrek aan Europese discipline bij alle lidstaten (Frankrijk en Duitsland voorop), adviezen en wensen voor de toekomst.

► De Het zachte monster Brussel, of Europa in de klem / Hans Magnus EnzensbergerEen kritisch essay van de bekende (voormalig linkse) Duitse auteur, dichter en essayist.

In dit essay worden vooral de werking en organisatie van de Europese instellingen belachelijk gemaakt om hun onbegrijpelijke complexiteit en hun oneindige regelzucht. Daarnaast enige opmerkingen over het ontstaan van de Europese Unie en over het zogenoemde democratisch tekort, dat wil zeggen de enorme afstand tot de burgers en de ontbrekende invloed van en verantwoording aan de volksvertegenwoordiging en de media.

► Paleis Europa: grote denkers over Europa / Leonard Ornstein en Lo Breemer (red.)Een kritisch essay van de bekende (voormalig linkse) Duitse auteur, dichter en essayist.

Dit boekje is ontstaan naar aanleiding van het succes van deze bijeenkomsten. Inleider op de debatten was Geert Mak, gespreksleiders waren journalist Joris Luyendijk, minister Ernst Hirsch Ballin en oud-minister Pieter Winsemius. Per sessie werden tweehonderd Nederlanders uitgenodigd die betrokken waren bij de Europese Unie, ook sceptici en jongeren. Aan bod kwamen de geschiedenis van de EU, het burgerschap en de geografische grenzen. De sprekers waren wetenschappers en politici van formaat uit alle uithoeken van Europa. In dit boek zijn zes van hun lezingen opgenomen. Conclusie is dat er geen blauwdruk van het Europa van de toekomst bestaat.

► De Nederlandse eurocommissarissen / Gerrit Voerman, Bert van den Braak en Carla van Baalen (red.)Korte biografieën van de Nederlandse leden van de Hoge Autoriteit en de Europese Commissie, van Dirk Spierenburg tot en met Neelie Kroes.

Geschreven door historici van verschillende Nederlandse universiteiten. Voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk over de ontwikkeling van de Europese Commissie en afgesloten door een korte beschouwing over de Nederlandse commissarissen.

► Altijd ver weg?: de moeizame relatie tussen burgers en de Europese Unie / Chris Aalberts (red.)Artikelen over oorzaken van de gebrekkige belangstelling voor de EU onder Nederlandse burgers.

De bundel belicht de afstand en het communicatieprobleem tussen Nederlandse burgers en de Europese Unie. Europa is een 'ver van mijn bed-show' terwijl Nederlanders dagelijks de gevolgen van Europees beleid voelen, zo blijkt uit het stevige onderzoek voor dit boek.

► De impact van de Europese Unie : beleidsterreinen, strijdpunten en uitdagingen / Hendrik Vos (red.)Dit boek bundelt artikelen van medewerkers aan het Centrum voor EU-studies van de Universiteit Gent over de werking en het belang van de Europese Unie.

Centraal staat de impact die de Unie op ons leven heeft. Elk artikel focust op een ander beleidsterrein: landbouw, interne markt, milieu, sociale reglementen, cultuur, uitbreidings- en nabuurschapsbeleid, extern economisch beleid, gemeenschappelijk buitenlands beleid en veiligheidsbeleid. Telkens wordt daarbij ingegaan op de dagelijkse werking, de historische ontwikkeling, de discussies en het waarom van de gekozen richting. Ten slotte worden ook steeds enkele toekomstperspectieven geschetst. De auteurs besteden vooral aandacht aan de verwezenlijkingen van de EU, maar af en toe is er ook ruimte voor kritische kanttekeningen - zo worden onder meer vragen gesteld bij het sociale beleid van de EU.