Primair onderwijs

De nieuwe bibliotheek heeft voor alle groepen van het primair onderwijs één of meerdere programma’s ontwikkeld, afgestemd op de interesses en belevingswereld van de diverse leeftijdsgroepen.

De Bibliotheek op school (dBos)
Bibliotheek op School is een nieuwe educatieve aanpak van de bibliotheek, het onderwijs en de gemeente om het leesplezier van kinderen te vergroten. Klik hier voor meer informatie.

Samenwerkingen met scholen
Meer informatie over met welke scholen de nieuwe bibliotheek al samenwerkt en wat de kosten daarvan zijn, vindt u hier. De voorwaarden voor samenwerking leest u hier.

De Bibliotheek op school is ook op Facebook te vinden. U kunt de pagina liken en zo op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

Schoolwise
Het automatiseringssysteem voor uw schoolbibliotheek. Hoe dit werkt? Bekijk hier de demo.

Cultuurcoach
Een boek vormt het uitgangspunt voor een talige activiteit. Kinderen worden uitgedaagd om gedachten en fantasieën te verwoorden. Er kunnen verschillende accenten gelegd worden zoals woordenschatuitbreiding of sociaal emotionele ontwikkeling. Meer informatie bij m.haver@denieuwebibliotheek.nl.

Handige websites
www.kinderboekenweek.nl
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
www.kinderjury.nl

Contact
T: 036- 5486014
@: educatie@denieuwebibliotheek.nl