Sluit het aanbod van de evenementen aan op de interesse van de bezoeker?

Net voor en na de zomervakantie is een digitale enquête verstuurd naar alle abonnees van de digitale nieuwsbrief van de nieuwe bibliotheek om de interesses en behoeften van bezoekers van evenementen in de nieuwe bibliotheek te onderzoeken.

De doelstelling van het onderzoek was inzicht krijgen in de behoeften en interesses van de doelgroep (zodat het aanbod verbeterd kan worden).
De vraagstelling: sluit het huidige aanbod aan op de behoeften en interesses van de klant?

In totaal hebben 143 mensen deelgenomen aan het onderzoek. Daarvan is 80% vrouw en 20% man. De meeste respondenten vallen in de leeftijdscategorie 51 en 55 jaar. De meeste respondenten hebben een hoge opleiding gevolgd (HBO-opleiding: 38,9%; WO-opleiding: 23%). Dit is niet in overeenstemming met de bevolkingsopbouw van Almere en de opbouw van bibliotheekleden. Maar het onderzoek geeft wel een indicatie van wat mensen zouden willen in het evenementenaanbod.

De belangrijkste resultaten
• De Living is overall de meest favoriete winkel, gevolgd door Hoogspanning en de Doorkijk.
• 94% van de respondenten (n = 143) is bekend met de evenementen. 90% van de respondenten (n = 143) is geïnteresseerd in de evenementen.
• Films en workshops zijn het best bekend: bijna iedereen weet dat de nieuwe bibliotheek films aanbiedt. En meer dan 87% is geïnteresseerd. De theatervoorstellingen volgen: 86% is ermee bekend en is erin geïnteresseerd. 80% is bekend met en geïnteresseerd in informatiemarkten en 75% met/geïnteresseerd in muziekuitvoeringen/concerten, lezingen en exposities. 45% is bekend met en geïnteresseerd in debatten en een iets lager percentage (42%) geldt voor familievoorstellingen. 41% kent standup-comedy en is erin geïnteresseerd.
• Het gemiddelde cijfer voor de evenementen is een 7,5, met cijfers tussen 6,2 (stand-up comedy) en 8,1 (films). Mannen zijn meer tevreden over lezingen dan vrouwen.
• De meeste mensen hebben geen voorkeur voor een programmering dag, maar als ze moeten kiezen, gaat de voorkeur naar het weekend, gevolgd door vrijdag.
• Veruit de meeste respondenten laten zich wat betreft de evenementen informeren via de digitale nieuwsbrief (93%). Bijna de helft van de respondenten wordt geïnformeerd via de evenementenkalender / filmladder en iets minder door de agenda op de website van de nieuwe bibliotheek (44%). De advertentie lokale krant wordt door 33% van de mensen bekeken. Daarna is een gat naar kennis/familie en poster (9%), sociale media (8%) en de tv-schermen.
• Men wil meer aandacht voor ...
-literatuur en creativiteit/hobby (27%).
-Mens en Maatschappij, Kunst, Religie-Mindfullness-Spiritualiteit: ieder rond de 20%.
-Geschiedenis en nieuwe media-computer volgen met 19-17%.
-Men is iets minder gericht op muziek, gezondheid en natuur (15-14%).

Stellingen
Stelling 1: ‘Het soort evenementen / activiteiten dat de bibliotheek programmeert sluit aan op mijn interesses.’
48,6%: (helemaal) mee eens, 40,7%: neutraal, 10,7%: (helemaal) mee oneens
Stelling 2: ‘De nieuwe bibliotheek heeft een gevarieerd evenementen- en activiteitenaanbod.’
72,8%: (helemaal) mee eens, 19,3%: neutraal, 8,8%: (helemaal) mee oneens
Stelling 3: ‘Ik vind het belangrijk dat de bibliotheek naast het aanbod van boeken en overige materialen aandacht heeft voor culturele evenementen en activiteiten.’
48,6%: (helemaal) mee eens, 40,7 % is neutraal, 10,7%: (helemaal) mee oneens
Mensen uit de leeftijdsklasse 36-45 jaar vinden het significant belangrijker dan de mensen uit de leeftijdsklasse 46-55 jaar dat de nieuwe bibliotheek naast boeken ook aandacht heeft voor evenementen.
Stelling 4: ‘De evenementen / activiteiten die de bibliotheek organiseert zijn niet duur.’
68%: (helemaal) eens, 23%: neutraal, 9%: (helemaal) mee oneens

Soort films
Over het algemeen wil men ‘filmhuis'-films, art house-films, cultfilms/alternatieve films zien. Ook de betere film die de bioscoop niet haalt, filmklassiekers, films die actueel zijn (recent verschenen) en snel uit de reguliere bioscoop verdwenen zijn wil men zien. Daarnaast ook documentaires, verfilmingen van een boek, waar gebeurde verhalen, familiefilms/kinderfilms en Nederlandse films met een boodschap zijn gewild.

Tips voor films
- films ook vertonen in het weekend vr, za of zondagmiddag.
- film thema avonden, sci fi/horror/actie een paar films van het zelfde genre op een avond.
- eens in de zoveel tijd films gedraaid kunnen worden rond een thema bv een oude en een nieuwe film noir, (een double bill).
- de mogelijkheid om een film voor te stellen, die wordt getoond bij genoeg vraag.

Enkele andere tips voor activiteiten
- meer activiteiten voor peuters - kinderen vanaf 12 jaar t/m 16-18 jaar – ouderen.
- peuter voorlezen combineren met bijvoorbeeld knutsel- of kleurwedstrijdjes of iets dergelijks.
- de krant voorlezen voor slechtziende volwassenen.
- informatie over reizen. Reisverslagen plus handige tips over verschillende bijzondere landen.
- video-debat of vragenuurtje, via een videoscherm, met een spreker (of meerdere sprekers).
- brainstormavonden over een maatschappelijk onderwerp.
- workshops 'hoe kom ik na mijn studie snel aan een baan' of 'hoe je als freelancer moet beginnen'.
- er wordt weinig of in ieder geval niet duidelijk gepromoot over een evenement.