Serendipity?

‘Kennis is macht’ is een bekende maar wat afgezaagde uitspraak. Het gaat niet alleen om de kennis die je bezit, maar vooral om de kennis die je kunt mobiliseren. Kennis vind je niet alleen in boeken, tijdschriften, websites, bibliotheken, opleidingen en cursussen, maar ook in de hoofden van mensen en de digitale én fysieke netwerken waarin zij verkeren. Kennisdelen en kennis bij elkaar brengen is macht 3.0.

Seats2meet.com
Bibliotheken zijn van oudsher dé plaatsen waar informatie verzameld wordt, toegankelijk gemaakt en beschikbaar gesteld. Maar de kennis in de hoofden en de netwerken van mensen was nog nooit toegankelijk. Daar kwam je alleen maar achter via persoonlijke contacten. Dat gaat met behulp van seats2meet.com veranderen. In de nieuwe bibliotheek was het al mogelijk om werkplekken te reserveren en via die reservering je kennis zichtbaar maken. Nu bouwen we dit samen met seats2meet.com verder uit. Met de serendipity pagina van seats2meet biedt de nieuwe bibliotheek zijn bezoekers de mogelijkheid kennis zichtbaar te maken en te delen met iedereen die dit wenst zonder eerst een werkplek te reserveren.