Europe Direct

Wie informatie zoekt over Europa weet meestal niet waar te beginnen. De Europese Commissie heeft daarom een informatienetwerk opgezet over heel de Europese Unie. Eén van deze informatiepunten vindt u in de nieuwe bibliotheek. Hier is allerlei informatie te vinden over de Europese wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er onderzoeksrapporten over onderwerpen waarmee de Europese Unie zich bezighoudt.

Europe Direct Almere is ook op Facebook en Twitter te vinden. Klik op de iconen om ons meteen te volgen!

Het  Europe Direct informatiepunt is te bezoeken op de 4e verdieping van de nieuwe bibliotheek gedurende openingstijden.

Europa actueel

►Goedkoper mobiel bellen en internetten in de EU- HoofdinhoudVanaf 15 juni 2017 kunnen Europeanen zonder extra kosten bellen, sms'en en mobiel internetten in een andere EU-lidstaat.

De extra kosten voor bellen en mobiel internet een ander EU-land waren volgens de Europese Commissie en het Europees Parlement veel te hoog. Jaarlijks betalen burgers miljarden aan telefoonkosten in andere EU-landen. Daarom zijn deze kosten de afgelopen jaren al flink verlaagd.In oktober 2015 stemde het Europees Parlementi in met het afschaffen van de extra kosten voor roaming. Op 1 februari 2017 bereikten het Europees Parlement en tijdelijk EU-voorzitter Malta een akkoord over de prijzen die telecombedrijven elkaar in rekening mogen brengen. Deze afspraak moet voorkomen dat providers na 15 juni de prijzen van hun nationale pakketten verhogen.

►Tweede Kamer verkiezingen 2017De Tweede Kamerverkiezingenzijn op woensdag 15 maart 2017.

Het zijn reguliere verkiezingen, maar ook liggen drie grondwetsvoorstellen voor die in eerste lezing zijn aanvaard door beide Kamers. Dat betreft het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. De Kieswet bepaalt dat uiterlijk vijf jaar na de vorige verkiezingen nieuwe verkiezingen moeten plaatsvinden. Die worden overeenkomstig de Kieswet in maart gehouden, tenzij er in die periode andere verkiezingen (voor Staten of gemeenteraden) zijn. Partijen die willen deelnemen, konden zich tot en met 19 december 2016 laten registreren. De officiële kandidaatstelling was op 30 januari 2017. De huidige Tweede Kamer wordt op donderdag 23 maart ontbonden en daarna treedt de nieuwgekozen Kamer aan.

►Contactloos betalen in Europa in opmarsBetalen door je pinpas tegen een pinapparaat aan te houden kan ook steeds vaker over de grens.

Het contactloos betalen heeft in Nederland in korte tijd een snelle opmars gemaakt en werkt ook steeds vaker in andere landen van de Europese Unie, zegt een woordvoerder van De Nederlandsche Bank (DNB). Binnen de EU gelden sinds augustus 2014 de SEPA-regels voor betalingsverkeer. Sindsdien moeten betalingen met een pinpas in alle Europese landen verplicht hetzelfde werken. Met contactloos pinnen lukt dat nog niet altijd en overal. Er wordt volgens de DNB-zegsman gewerkt aan het gelijktrekken van de gebruikte computerchips. Tsjechië, Polen en Slowakije zijn in Europa koplopers met de mogelijkheden voor contactloos betalen. Net als in Nederland heeft in die landen meer dan de helft van de mensen een pas die contactloos betalen mogelijk maakt. Nederland loopt wel achter op de koplopers met het aandeel van de pinapparaten dat de techniek ondersteunt.

►GastcollegesBewindspersonen keren dit voorjaar terug naar de collegebanken.

Niet om zelf te gaan blokken, maar om studenten te vertellen over het belang van de Europese Unie en het Nederlandse EU-voorzitterschap.Acht colleges staan in de planning. Er worden vooral universiteiten en hogescholen bezocht. Enkele bewindslieden keren terug naar hun alma mater, de universiteit, waar ze zelf hebben gestudeerd of hebben lesgegeven.

►Nieuwe EU-regels voor onderzoekers en studenten uit derde landenOp 10 maart 2016 heeft de Raad zijn standpunt vastgesteld over een ontwerprichtlijn die de Europese Unie aantrekkelijker moet maken voor onderzoekers en studenten uit derde landen.

Doel van de richtlijn is de Europese Unie stappen vooruit te laten zetten in de mondiale strijd voor talent en Europa te promoten als mondiaal excellentiecentrum voor studies en opleiding. Hooggeschoolden zijn de belangrijkste troef van de EU om haar concurrentievermogen te versterken, groei te stimuleren en banen te scheppen. De ontwerprichtlijn voorziet in geharmoniseerde voorwaarden voor toegang tot een verblijf in de EU voor uit derde landen afkomstige onderzoekers, studenten, stagiairs en vrijwilligers die deelnemen aan het Europees vrijwilligerswerk. Daarnaast is de mobiliteitsperiode voor onderzoekers tot 6 maanden uitgebreid, waardoor de Europese Unie voor onderdanen van derde landen een stuk aantrekkelijker wordt.

►Privacy Shield: nieuw akkoord over versturen van gegevens naar de VSAls u Facebook en Google gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens zoals foto's en e-mail doorgaans opgeslagen op computers in de VS.

Dit is legaal zolang Amerikaanse bedrijven zich eraan verbinden de gegevens te behandelen volgens de EU-privacy-normen. Op donderdag bespraken de leden een nieuw mechanisme voor trans-Atlantische gegevensoverdracht. In februari werd het nieuwe mechanisme, Privacy Shield, overeengekomen tussen de Europese Commissie en de Amerikaanse regering om de trans-Atlantische gegevensstroom voor commerciële doeleinden mogelijk te maken en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van Europeanen naar behoren worden beschermd. Privacy Shield werd opgericht nadat het Europees Hof van Justitie vorig jaar het oude systeem, bekend als Safe Harbour, vernietigde voor het niet verstrekken van een adequate bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers, vooral wat betreft de afluisterpraktijken van de VS, onthuld door Edward Snowden in 2013.

►Nieuw Europees centrum terreurbestrijding Europol heeft onlangs het Europese Centrum voor terrorismebestrijding gelanceerd.

Dit centrum moet zorgen voor een betere uitwisseling van informatie tussen de Europese diensten die terreur moeten bestrijden. Volgens Europol zijn er in de toekomst meer terroristische aanslagen in de Europese Unie mogelijk. Zij concludeert dat Europa nu onder de zwaarste terroristische dreiging van de afgelopen tien jaar gebukt gaat. De aanslagen in Parijs van 13 november 2015 laten zien dat de commando-aanvallen van Islamitische Staat (IS) zich internationaal verspreiden, constateert de Europese politieorganisatie. De geheime diensten in de EU-landen en Noorwegen en Zwitserland gaan een platform oprichten om sneller, eenvoudiger en beter informatie met elkaar te delen. Het gaat hierbij vooral om informatie over terroristen. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten in deze landen werken samen in de Counter Terrorism Group (CTG). De diensten wisselen al gegevens uit, maar de CTG is steeds op zoek naar manieren om de samenwerking en informatieverstrekking te verbeteren. Daartoe wordt onder meer overlegd met Europol, antiterrorismecoördinatoren en andere diensten.

►EU mag vasthouden aan sobere sigarettenpakjesDe strengere regels voor sigarettenpakjes in de EU gaan niet te ver.

Hierdoor moeten sigarettenpakjes in de EU voor 65 procent uit gezondheids-waarschuwingen bestaan. Verder moeten ze minstens twintig sigaretten bevatten en moeten ze allemaal dezelfde vorm hebben. Verder wordt de verkoop van mentholsigaretten vanaf 2020 verboden. Volgens tabaksreuzen als Phillip Morris en British American Tobacco zijn de regels in strijd met Europese verdragen en bevorderen ze de zwarte markt. Het is de sigarettenmakers verder een doorn in het oog dat EU-lidstaten zelf mogen besluiten nog verder te gaan dan de regels uit Brussel voorschrijven. Bijvoorbeeld door sigaretten alleen nog in min of meer blanco verpakkingen te laten verkopen. Zo besloot Frankrijk de regel in te voeren dat sigaretten alleen nog in een neutraal standaardpakje mogen worden verkocht, zonder duidelijk logo.

►Brussel wil sport en films online in hele EUOnline series, films, of voetbalwedstrijden kijken met een Nederlands abonnement moet vanaf 2017 ook mogelijk zijn tijdens een verblijf in een ander EU-land.

De koepel van Europese consumentenorganisaties BEUC, waar ook de Consumentenbond bij is aangesloten, reageert positief, maar betreurt dat het zogeheten geoblocking niet wordt aangepakt. Daardoor kan een programma van de Nederlandse publieke omroep dat bijvoorbeeld wel op de Belgische televisie is te zien niet online worden bekeken in België. Internetdiensten als Netflix en HBO, maar ook live voetbalwedstrijden kijken en games spelen zijn over de grens nu vaak maar beperkt toegankelijk vanwege de auteursrechten. Om één Europese digitale markt tot stand te brengen wil Brussel dat onlinecontent die in eigen land is betaald, ook beschikbaar is in de andere EU-lidstaten. De Commissie denkt hiermee ook illegaal downloaden tegen te gaan.

►Nederlandse producenten positiever dan EU-collega'sNederlandse ondernemers in de industrie zijn positiever dan veel van hun Europese collega’s.

De Europese indicator van het producentenvertrouwen, die iets afwijkt van de Nederlandse, stond in november voor Nederland op 2. Het gemiddelde producentenvertrouwen in de Europese Unie (EU) was negatief, op min 3,5. Ondernemers in Slovenië, Hongarije en Zweden waren het meest optimistisch. Griekse en Poolse producenten waren het meest negatief, daar stond de vertrouwensindicator op respectievelijk min 16,6 en min 11,5. Met 2 ligt het Nederlandse producentenvertrouwen ruim boven het tienjarig gemiddelde. Het Nederlandse tienjarig gemiddelde is met min 3,1 minder negatief dan het Europees gemiddelde van min 5,9. De enige landen met een positief saldo zijn Tsjechië en Slowakije. In januari 2008 bereikte het producentenvertrouwen in Nederland het hoogste punt in de afgelopen acht jaar op 5,1. Het dieptepunt van min 25,4 werd bereikt in februari 2009. Vanaf maart 2013 is de trend stijgend. Het Europees gemiddelde is daarentegen sinds oktober 2014 niet of nauwelijks veranderd.

►Europese Unie komt met cyberwetHet Europees Parlement en de nationale overheden van EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over een cyberwet voor de Europese Unie.

Met de nieuwe wet worden bedrijven in belangrijke sectoren als transport, energie, gezondheidszorg en financiën verplicht om onder meer ernstige cyberaanvallen te melden bij de autoriteiten. Internetbedrijven als Google, Amazon en eBay worden ook verplicht inbraak in de computersystemen te melden bij de nationale autoriteiten. Sociale media als Twitter en Facebook worden in de wet niet genoemd. De regels moeten ervoor zorgen dat de consument meer vertrouwen krijgt in internetdiensten. Behalve de plicht om veiligheidsinbreuken te melden, moeten bedrijven in belangrijke sectoren volgens de nieuwe wet ook voldoen aan een aantal veiligheidseisen. Wie zich niet aan de wet houdt kan een boete verwachten.

►Volop cultuur tijdens EU-voorzitterschapZo'n twintig exposities, meer dan honderd voorstellingen en een tijdelijke campus waar vierhonderd studenten uit Nederland en de Europese Unie tien weken lang onderzoek doen.

Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU, van 1 januari tot en met 30 juni 2016, is er in Amsterdam een uitgebreid cultureel programma, dat Europa dichterbij de mensen moet brengen. Het programma, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken is gemaakt, richt zich op mensen die de komende decennia vorm geven aan een nieuw Europa. Het streven is om zeker een klein miljoen mensen te bereiken. Tijdens het half jaar zijn verder op diverse plekken, zowel in als buiten de hoofdstad, thematische voorstellingen, projecten en tentoonstellingen te zien. Zo doen onder meer het Holland Festival, Eurosonic Noorderslag, Melkweg en De Kleine Komedie mee. Ook in Brussel zijn activiteiten, zoals een optreden van het Koninklijk Concertgebouworkest in kunstencentrum BOZAR.

►Nederlandse bouw ontwikkelt zich beter dan elders in EuropaNederland heeft de hoogste score behaald in een Europese transportranglijst.

Er werd 2,1 procent meer gebouwd dan in de voorgaande maand. In de gehele muntunie was gemiddeld sprake van een daling met 0,4 procent. Vergeleken met september vorig jaar lag de bouwproductie in ons land 10,2 procent hoger. Ook dat is veel sterker dan de gemiddelde groei op jaarbasis van 1,8 procent voor de eurozone als geheel. De Nederlandse bouw, die opkrabbelt na een diepe crisis, presteert al bijna het hele jaar bovengemiddeld. Alleen in Slowakije steeg de bouwproductie in september harder dan in Nederland: 26 procent. In Slovenië werd de sterkste afname gemeten. In grote economieën als Duitsland, Frankrijk en Italië was eveneens sprake van productiedalingen.

►Nederland eerste in transportranglijst EUNederland heeft de hoogste score behaald in een Europese transportranglijst.

In 16 van de 29 categorieën behoort Nederland tot de vijf beste van de 28 lidstaten van de Europese Unie. Zweden, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken staan ook in de top vijf. De havens en vliegvelden en de wegen ernaartoe behoren tot de beste in de EU. Nederland scoort tweede op het terrein van nieuwe voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen. Nederlanders staan gemiddeld dertig uur per jaar in de file en is daarmee negentiende in de lijst. De tevredenheid over het openbaar vervoer ligt ook achter bij het Europese gemiddelde. Het doel van deze ranglijst is om lidstaten te helpen gebieden en beleidsterreinen aan te wijzen die meer investeringen en actie vereisen. Nederland eindigde vorig jaar bij de eerste editie ook bovenaan.

 

Boeken over Europa

► Nederland langs de Europese meetlatTer gelegenheid van het Nederlandse EU-voorzitterschap heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dit boek gepubliceerd met daarin de uitkomsten van een onderzoek dat het CBS met het Europees Statistiekbureau Eurostat heeft uitgevoerd.

In het fris vormgegeven, kleurrijke boekje laat het CBS op heldere wijze zien hoe Nederland het op een aantal terreinen doet ten opzichte van andere landen. De studie vergelijkt ons land meer precies met de andere 27 lidstaten van de EU. In 22 hoofdstukken vindt de lezer alles over geluk, vrouwen in bètastudies, broeikasgassen, toerisme, jeugdwerkloosheid, armoede, gezondheidszorg, asielverzoeken en nog veel meer. Elk 'hoofdstuk' beslaat niet meer dan vier bladzijden (twee pagina's tekst & grafieken plus titelpagina en fotopagina). Kleurendruk, eigentijdse lay-out, rijk geïllustreerd, oblong formaat; met lijstje van Europese begrippen en instanties. Vlot leesbaar boekje vol interessante statistische feiten over ons land, goed voor een redelijke lezerskring.

► Europese almanak 2016Deze 'Europese almanak' is bestemd voor ambtenaren, politici, het onderwijs en belangengroepen.

De 'Europese almanak' wordt jaarlijks uitgegeven. De almanak beschrijft relevante Europese instellingen en adviesorganen, hun samenstelling en werkwijze en geeft personen en adressen. Hetzelfde wordt gedaan voor de overige Europese organisaties, de Europese pers en informatie- en adviescentra en Europese netwerken. Vervolgens volgt een ABC van de Europese Unie waarin belangrijke begrippen, personen en instanties worden omschreven. Voor veel personen kan deze almanak een eerste ingang bieden voor directe Europese contacten.

► Van aanvallen! Naar verdedigen?Was Nederland kampioen Europese integratie tot het referendum over de Europese Grondwet in 2005?

En is sindsdien alles en iedereen eurosceptisch geworden? Tien jaar na het referendum laat het boek Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015 zien dat er voor én na 2005 verschillend tegen Europese integratie werd aangekeken. Daarmee is dit het eerste boek dat een uitgebreid overzicht biedt van de Europese opstelling van de belangrijke politieke spelers in Nederland: van partijen, belangengroepen, regeringen en kiezers tot rechters, media, parlement en Nederlanders in Europese dienst. Juist nu door de schuldencrises het aanzien van Europa is aangetast en de integratieontwikkeling ter discussie is komen te staan, is helder inzicht gewenst in de ontwikkeling van de Nederlandse opstelling ten aanzien van Europese integratie.

► De succesvolle mislukking van EuropaHeeft de teloorgang van het christendom het (zelf)vertrouwen in de Europese cultuur ondermijnd?

Dat is de vraagstelling van een prijsvraag, die 82 essays opleverde. De volgens de jury twaalf belangwekkendste zijn in deze bundel opgenomen. De antwoorden zijn uiteraard zeer divers, al naar gelang de inzenders positief of negatief tegenover het christendom staan. De winnaar, Lodewijk Pessers, geeft als zijn mening te kennen dat gemis aan zelfvertrouwen het grote manco van de Europese cultuur is. Herwinning daarvan kan de oplossing zijn. Juist de diversiteit van de Europese cultuur is haar kracht. In de inleiding worden de standpunten al aardig geanalyseerd. Als voorlaatste komt Tamar de Waal met verrassende opmerkingen. Zij stelt de vraagstelling onder kritiek. Kun je wel spreken over 'het' christendom en 'de' Europese cultuur? Ook zij beklemtoont het belang van (politieke) diversiteit. De democratie is nooit 'af'. Tot slot een sterk door Nietzsche geïnspireerde aanval op het christendom. Een interessante bundel.

► Waarover men niet spreekt: bezonken gedachten over postmodernisme, Europa, islamIn dit lijvige boekwerk met als ondertitel 'Bezonken gedachten over postmodernisme, Europa, islam' gaat de auteur op uitvoerige wijze in op de stevige opmars van een vorm van religieus getint terrorisme.

De toename van dit terrorisme heeft volgens de auteur niet alleen te maken met de kracht van de overtuiging van de terroristen, maar ook met het falen van politici en de intellectuele elite die geen belangwekkende diagnose kunnen stellen om dit probleem het hoofd te bieden. Integendeel: wensdromen over niet-discrimineren, respect, dialoog en ander diep gekoesterde illusies staan een juiste diagnose in de weg. Wat noodzakelijk is, is het erkennen van de hoofdoorzaak van alle ellende en die oorzaak is volgens de auteur de islam. Niet alleen de islam zelf (geen godsdienst maar een ideologie) wordt in dit boek grondig geanalyseerd, maar ook de omgang met die islam in de Europese en Amerikaanse samenlevingen. Verhelderend en confronterend boek over de islamdiscussie. De auteur dwingt je om stelling te nemen. Voor- en tegenstanders zullen de discussie aan moeten gaan.

► Niemands hondOverzicht gebaseerd op feiten van het zwerfhondenprobleem in de Europese Unie, in diverse landen in Oost-, West- en Zuid-Europa.

In Oost- en Zuid-Europa is de oplossing voor de naar schatting miljoenen zwerfhonden meedogenloos. Hondenvangers ontvangen een vergoeding per gevangen hond en ook honden van particulieren ontkomen niet aan de praktijken van de hondenvangers. Lokale en landelijke overheden proberen door sterilisatie het probleem op te lossen en euthanasie van zwerfhonden komt veelvuldig voor. Organisaties voor adoptie van zwerfhonden proberen het probleem te lenigen. Bevat informatie over de zwerfhondensituatie, wetgeving en asielen in de besproken landen, en over organisaties die helpen bij het oplossen van het probleem. Ook de (goede) situatie in Nederland komt aan bod. De auteurs hebben zelf twee voormalige zwerfhonden uit Bulgarije en Roemenië. Voor dit boek hebben zij onder meer contact gehad met en gegevens en beeldmateriaal gekregen van diverse dierenwelzijnsorganisaties, de internationale dierenwelzijnswetten vergeleken en een verslag gemaakt van hun bezoek aan een dodingsstation en een particulier asiel in Spanje. Met sprekende foto's in zwart-wit en kleur.

 

Reacties en vragen

Met al uw vragen over Europa kunt u terecht bij de inlichtingenbalie van het Europe Direct informatiepunt. 
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen tijdens de openingstijden van de bibliotheek: 036-5486000 of via ipealm@denieuwebibliotheek.nl.  

Vergeet niet in de e-mail uw eigen e-mailadres en/of adresgegevens en het telefoonnummer te vermelden zodat wij u kunnen bereiken.

Links

Op het internet is een grote hoeveelheid aan Europese informatie te vinden. De interessantste sites hebben we voor u op een rijtje gezet. U vindt ze door hier te klikken.

De nieuwe bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naar toe wordt verwezen.