Wat doet WSF?

WSF heeft een belangrijke schakelfunctie tussen openbare bibliotheken en wetenschappelijke bibliotheken. De WSF voorziet daarmee in een toenemende vraag naar informatie en aanvullende dienstverlening op HBO- en wetenschappelijk niveau. Bovendien versterkt WSF het bibliotheeknetwerk in Nederland.

Toplaag 

WSF voegt een inhoudelijke toplaag toe aan de collectie van openbare bibliotheken met een regiovoorziening. Een WSF bibliotheek moet ruime voorzieningen bieden, gemakkelijk toegankelijk zijn en ruime openingstijden hanteren. Het collectieaanbod moet het niveau van een gewone openbare bibliotheek overstijgen, materiaal op HBO+ en academisch niveau (vooral op digitaal gebied) moet beschikbaar zijn. 

Accentgebieden (specialisatie)

WSF bibliotheken hebben binnen het samenwerkingsverband per bibliotheek zwaartepunten (‘accentgebieden’) benoemd voor collectie- en informatiebemiddeling. De reden voor die specialisatie is dat het minder efficiënt is wanneer elke WSF-bibliotheek van elk kennisgebied ‘een beetje’ aanbiedt.

De collecties van WSF bibliotheken zijn beschikbaar via het interbibliothecair leenverkeer (IBL) voor alle bibliotheken en hun klanten in de regio.

Website Wetenschappelijke Steun Functie Flevoland