Belangrijke gegevens

Stichting Openbare Bibliotheek Almere
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere
info@denieuwebibliotheek.nl
Postbus 10284
1301 AG  ALMERE
 
Antwoordnummer 1772
1300 WE  ALMERE

BTW nr.: NL8033.94.895 B01
KVK nr.: 41246800

Missie, visie en strategie
De Stichting Openbare Bibliotheek Almere stelt zich ten doel toegang te geven tot informatie en cultuur aan iedereen door de exploitatie en ontwikkeling van een openbare bibliotheekvoorziening.

Missie
De bibliotheek staat midden in de maatschappij met een eigentijdse missie: De bibliotheek is het lokale fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert. De bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en groepen en levert
daarmee een cruciale bijdrage aan de democratie en de kennissamenleving.
De kernfuncties van bibliotheek zijn lezen, leren, informeren en daaraan ondersteunend cultuur, ontmoeting en debat. De bibliotheek is ‘the place to be’ voor de inwoners van de stad en de stadsdelen.

Visie
De bibliotheek levert waarde aan samenleving en individu. Voor wie en hoe?
• Wij stimuleren de nieuwsgierigheid, geletterdheid en mediawijsheid van burgers.
• Wij gidsen naar en bieden toegang tot fysieke en digitale informatie.
• Wij stimuleren lezen, leren en ontwikkeling in een nabije, inspirerende, laagdrempelige en eigentijdse omgeving.
• Wij zijn een actieve partner voor de levering van diensten en expertise op het gebied van mediawijsheid, leesbevordering en informatievoorziening en -bemiddeling.
• Wij zijn een betrouwbare partner, nemen het voortouw in vernieuwing en bieden een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
• Wij bieden werk met goede ontplooiingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden in een innovatieve en resultaatgerichte organisatie.

Strategie
Om deze visie te realiseren, richten we ons de komende vier jaar in het bijzonder op:
● de evolutie van de bibliotheek tot knooppunt voor fysieke en digitale informatie.
● het inspelen op de wensen van klanten als individu en als lid van ‘communities of interest’.
● de verdere ontwikkeling van de bibliotheek als (maatschappelijk) ondernemende organisatie.

Maatschappelijke onderneming
De bibliotheek is een maatschappelijke onderneming, grotendeels bekostigd uit publieke middelen. Deze bekostiging vindt zijn grond in de waarde die de bibliotheek aan de (kennis)samenleving levert. Die maatschappelijke waarde
wordt alleen werkelijkheid als bibliotheken waarde aan klanten leveren.

Code Cultural Governance
De Stichting Openbare Bibliotheek Almere past de Code Cultural Governance toe, met als enige uitzondering dat de bestuurder de titel van directeur voert.

Meer informatie is terug te vinden in ons beleidsplan 2013-2016

Raad van Toezicht

De samenstelling per 1 oktober 2016:

- Cees de Cloe (voorzitter)
- Sonja Kroeke, vicevoorzitter
- Yvonne Hopman
- Anneke Koelman-Heidstra
- Willy van der Most
- Ersan Taskin

- Nathal van Rijn
- Chris Wiersma, Raad van Bestuur, directeur

Meer informatie is te vinden in het jaarverslag 2015, en in het klantjaarverslag 2015.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording is terug te vinden in ons jaarverslag.

Certificering
Eén keer in de vier jaar vindt een certificering plaats. Certificering helpt bibliotheken inzicht te krijgen in het dagelijks werk en in de continuïteit van de bibliotheek en is erop gericht de kwaliteit van het netwerk van openbare bibliotheken te ontwikkelen en verbeteren. In 2015 is de bibliotheek weer gecertificeerd. Het volledige rapport is hier te vinden.

Statuten en bestuursreglement
De statuten van de Stichting Openbare Bibliotheek Almere zijn hier terug te lezen. Het bestuursreglement is hier te vinden.