Collectiebeleid de nieuwe bibliotheek 2013-2016

In dit Collectieplan beschrijven we het beleid dat we in 2013 tot en met 2016 willen voeren met betrekking tot onze collectie. Vanzelfsprekend sluiten we aan op de speerpunten van Deuren Open, de strategie 2013 - 2016 van de nieuwe bibliotheek:

 • de bibliotheek voor individu en samenleving
 • de bibliotheek als fysiek en digitaal informatieknooppunt
 • de bibliotheek onderneemt.                 

We hebben deze speerpunten vertaald in negen succesbepalende factoren:

 1. De bibliotheek als huis- en studeerkamer van de stad
 2. Integratie fysieke en digitale dienstverlening
 3. Samenwerking met maatschappelijke partners m.b.t. informatiediensten, mediawijsheid en leesbevordering
 4. Deskundige en klantgerichte medewerkers
 5. Persoonlijke dienstverlening (fysiek en digitaal)
 6. Focus op resultaat
 7. Betrokken en gemotiveerde medewerkers
 8. Maatschappelijke betrokkenheid
 9. Efficiënte en transparante bedrijfsvoering.

De factoren 1 en 2 zijn het meest relevant voor dit plan.

Lees hier de volledige tekst van het collectiebeleid.